PANEL ADMINISTRATORA:

Login:
Hasło:

DATA ROZPOCZĘCIA KURSU:

ciągły nabór 28-02-2017

GODZINA:

15:00

Losowe zdjęcie

INFORMACJE:

kreska

OSK "WADEMECUM" jest firmą, która zajmuje się organizowaniem kursów na prawo jazdy kategorii "B" dla przyszłych kierowców.Od początku istnienia Ośrodka Szkolenia Kierowców „WADEMECUM” sprawą priorytetową jest wysoka jakość szkolenia.
W ośrodku kładziemy nacisk na poziom szkolenia, co owocuje poprawą stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz kultury jazdy na drogach. Cały czas staramy się podnosić poziom szkolenia i nie uznajemy żadnych kompromisów w systemie szkolenia przyszłych kandydatów na kierowców.
W związku z tym odnotowujemy znakomite wyniki zdawalności na egzaminie państwowym u naszych kursantów.
W naszym ośrodku kursanci odbywają 30 godzinne szkolenie teoretyczne w tym 4 godz. szkolenia z pierwszej pomocy. Po zakończeniu szkolenia teoretycznego następuje praktyczna nauka jazdy w ilości 30 godzin zegarowych.
Zajęcia teoretyczne odbywają się dwa razy w tygodniu. Wykłady odbywają się przy użyciu programów i urządzeń multimedialnych, w przestronnej i nowoczesnej sali wykładowej
Praktyczna nauka jazdy dostosowana jest do indywidualnych potrzeb kursantów. Zajęcia prowadzone są na placu manewrowym i w ruchu drogowym. Posiadamy wzorowo przygotowany i oświetlony plac manewrowy, zgodny z wymaganiami ośrodka egzaminującego WORD, posiadający równą asfaltową nawierzchnię.
Po zakończonym szkoleniu przeprowadzany jest egzamin wewnętrzny zgodnie z zasadami przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego na kursie dla kandydatów na kierowców kat. B.
ZAPEWNIAMY :
• Wykwalifikowaną kadrę instruktorów
• Doskonałą bazę dydaktyczno – szkoleniową
• Odpowiednie zaplecze sprzętowe : samochód FIAT PUNTO EVO ( model wprowadzony przez WORD w Elblągu) i dodatkowo FIAT Punto Mylife srebrny (model wprowadzony przez WORD w Elblągu w 2012r)
• Komfortowe warunki i przyjazną atmosferę
• Wysoki poziom kształcenia
• Bezstresową naukę jazdy i Najlepszą Praktyczną zdawalność w Elblągu od 01.2014 do 06.2014 sprawdż Urząd Miasta Elbląg .
Po przebytym w naszym ośrodku szkoleniu absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia kursu prawa jazdy, które uprawnia do zdawania egzaminu państwowego w dowolnie wybranym Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego na terenie całej Polski.
Elastyczny tryb zajęć umożliwia płynne przejście przez kurs teoretyczny oraz praktyczny.
ZAPRASZAMY NA KURS PRAWA JAZDY KAT.B !!!!!

Copyright (c) 2009 OSK "WADECKI" Projekt i realizacja - Precisionworks.pl